Voorwoord – November 2019

Dag allemaal,

De sint is weer in het land met zijn (…..) pieten. Landelijk blijft de discussie over de kleur van (zwarte?) piet nog steeds een issue. OOH heeft dit jaar het beleid, nadat dit op één van onze scholen tot discussie leidde, aangescherpt. Alle pieten bij OOH zijn vanaf dit jaar roetveegpieten. Geen donkergrijze schoorsteenpieten zoals in de gemeente Houten is bedacht, maar allemaal roetveegpieten. Tja, top down in het directeurenoverleg besloten, maar ik hoop dat deze duidelijkheid mag leiden tot een echt mooi feest voor kinderen, waar iedereen: kinderen, ouders en alle medewerkers van kunnen genieten! Succes met een mooie voorbereiding!

Om nog even met een ander issue door te gaan…. Ook op 6 november, de laatste stakingsdag van het onderwijs zijn onze scholen weer dicht geweest. Een groep medewerkers heeft doorgewerkt (zonder kinderen in de groep weliswaar), een groep heeft actief actie gevoerd ergens in het land en anderen hebben op hun manier thuis een bijdrage geleverd aan de staking en mogelijk de zorg voor de eigen kinderen opgepakt op deze dag. Vervelend voor jullie is wel, dat ik als bestuurder mijn standpunt om de salariskorting voor deze staking toe te passen niet veranderd heb ofwel, ook nu word je op je salaris gekort als je gestaakt hebt. Dat heeft wederom tot reacties geleid: “ Sommige besturen betalen wel door, waarom OOH niet?”  Ik heb het al eerder gezegd, omdat ik  wel achter de doelen sta, maar niet achter het middel staken.
Ik baal van onze onderwijsminister die in mijn ogen wel erkent dat de problemen in het onderwijs steeds groter worden, dat er een personeelstekort is, dat er wel wat mag gebeuren aan de salariskloof tussen PO en VO docenten en er vervolgens geen structureel geld tegenover zet. Het roept verdeeldheid op in onze sector, tussen bestuur en medewerkers maar ook tussen stakers en niet stakers, tussen bestuurders die wel doorbetalen en bestuurders die niet doorbetalen, tussen gekorte medewerkers en tussen niet gekorte medewerkers. Ik baal ervan, de verdeeldheid in de sector lijkt groter te worden, terwijl we elkaar nu juist hard nodig hebben. Lekker makkelijk van onze onderwijsminister: geen geld erbij voor onze sector, maar ook geen salariskorting toepassen. “Als schoolbestuurders toch willen korten op het salaris, dan mogen ze dat doen”. Daarmee krijgen wij wel de negatieve publiciteit, want van hem hoefde dat niet….. Lastig hoor om in deze roerige tijd toch vooral de eenheid onder elkaar te bewaren, we hebben elkaar juist meer dan ooit nodig. Laten we toch vooral proberen om de verbinding met elkaar te blijven zoeken. Niet voor niets is verbondenheid een kernwaarde van OOH.

Annelies Smits MPM
Bestuurder OOH

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.