Voorwoord – December 2019

Beste medewerkers,

Net voordat ik mijn voorwoord wil gaan schrijven lees ik in een mail van de PO raad dat er een onderhandelaarsakkoord is getekend en er een nieuwe CAO is vastgesteld. Daarbij hoort in ieder geval een salarisverhoging van 4,5 % ingaande 1 januari 2020. Daarnaast komen er nog twee incidentele nabetalingen in februari. Ik zal jullie daar nog over informeren in een apart schrijven.

Formeel moeten werknemers en werkgevers nog instemmen met dit akkoord, maar ik ga er nu vanuit dat dit doorgaat. De CAO die vastgesteld gaat worden heeft een looptijd tot 1 november 2020.

Een tweede nieuwtje is dat we vanaf 1 januari a.s. officieel gaan toegetreden als aspirant opleidingsschool van de Pabo Hoge school Utrecht. Aspirant opleidingsschool, omdat we nog aan een aantal voorwaarden (o.a. documenten aanleveren) moeten voldoen. Dit gaan we in het voorjaar van 2020 oppakken en vormgeven. Na deze documentencheck volgt er volgend schooljaar eerst een audit en pas daarna (2021 op zijn vroegst) zullen we ons echt opleidingsschool mogen noemen.

Zoals het er nu uitziet zullen er een 25 tot 30 besturen aangesloten zijn in dit partnerschap met de HU en Universiteit van Utrecht. Er is ook geen tweede schil meer, iedereen is ingedeeld in 1 van de 6 clusters. Voor OOH ziet het er naar uit dat we bij Houten- Nieuwegein- IJsselstein en mogelijk Gouda gaan horen. Per september 2020 zullen er 800 á 900 studenten een leerwerkplek nodig hebben en nog een 100 tal zij-instromers.  Elk cluster zal dan zeker een 100-150 stagiaires krijgen toegewezen.

In deze laatste “digitale nieuwsbrief” van 2019 nemen we ook afscheid van Nicky. Donderdag 19 december zal zij haar afscheid op school met de kinderen en de ouders hebben.  Nicky, ontzettend bedankt voor alles  wat jij in deze jaren voor OOH en in het bijzonder De Brug, Klavertje Vier en later De Velduil hebt betekend! We wensen met elkaar dat het je goed zal gaan en dat t.z.t. er weer een mooie uitdaging voor je voorbij komt!

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op DINSDAG 7 januari zal ik samen met jullie nog even terugblikken op 2019 en vooruitkijken naar de toekomst. Laat ik dat hier niet dubbelop doen.

Wel hoop ik dat jullie deze week je kerstattentie weten te waarderen. Het is een blijk van waardering voor al het werk wat  jullie dagelijks voor OOH, maar vooral voor de kinderen op onze scholen verrichten. Echt oprecht dank daarvoor!

Tot slot wil ik In de decembermaand ook even stilstaan bij al die mensen die ons vrijwillig ondersteunen bij ons werk op de scholen en het bestuursbureau.  De ouderraden, MR en GMR ouders, de Raad van Toezicht, maar ook de diverse vrijwillige ouders en andere vrijwilligers, die ik regelmatig op de scholen tref. Dank voor alle hulp en ondersteuning bij ons werk.  Samen met jullie kunnen we van OOH iets moois te maken, in het belang van alle kinderen op onze scholen. Dank!

Ik wens jullie veel leesplezier en voor de komende weken een hele ontspannende kerstvakantie en sfeervolle en liefdevolle feestdagen met je dierbaren.

Ik hoop jullie allen weer te zien 7 januari op onze nieuwjaarsbijeenkomst op De Bijenkorf.

Annelies Smits MPM
Bestuurder OOH

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.