Samenwerken (aan eigenheid)

OOH zoekt maximale samenwerking op alle niveaus. Daarbij gaan we uit van (basis)vertrouwen en een veilige omgeving. Pas wanneer taken, bevoegdheden en leerdoelen helder zijn, kan effectief gewerkt worden. Insteek is dat we elkaar willen begrijpen en met elkaar de dialoog aangaan in plaats van de discussie. We respecteren dat mensen anders mogen zijn. We werken waar het kan samen aan het ontwikkelen van het onderwijs. We doen dat door peerreview en collegiale toetsing. Dit kan op eigen school zijn en op andere scholen. Intervisie wordt gestimuleerd. Hulp wordt geboden om elkaar te ondersteunen in de uitvoering van de taken. Daarnaast hechten we belang aan de eigenheid van de scholen en stimuleren we de scholen om hun eigen profiel vorm te geven, zodat er voor ouders in Houten iets te kiezen valt.