Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs van kracht. Het doel van de wet is om alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek bieden. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Onze visie is dat we zoveel mogelijk kinderen een goede veilige plek willen bieden waar ze uitgedaagd worden zodat ze met plezier naar school gaan. Daarin willen we als stichting ver gaan, iedere leerling verdient een goede plek!

Al onze scholen beschikken over een schoolondersteuningprofiel (SOP). Hierin geven scholen hun informatie weer over het zorg aanbod. Hieronder vindt u in overzicht een samenvatting, die u snel een beeld kan geven van onze scholen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de betreffende school via het contactformulier op de sites.

Stichting OOH valt binnen het samenwerkingsverband Profi Pendi. Voor meer informatie voor u als ouder klikt u hier.

De Brug

Profiel / specialisme in huis

 • Kleinschalig
 • Veel aandacht voor individuele kinderen door kleine groepen in de ochtend (groep 5-8)
 • Groepsdoorbroken lesgeven in de middag (voornamelijk creatieve vakken en wereldoriëntatie)
 • Ervaring met diabetespatiënt

Expertise / kennis in huis

 • Expertise voor meer- en hoogbegaafheid
 • Expertise op het gebied van dyslexie
 • Rekenexpert
 • Ervaring met kinderen met autisme
 • Didactische vaardigheden
 • Opbrengstgerichtheid van team is hoog

Ontwikkelingsrichting school

 • Onderwijs aan nieuwkomers
 • Atelieronderwijs
 • Rots en water/Sova training

School kenmerken

 • 125 leerlingen
 • 12 personeelsleden
 • Sociaal bewustzijn bevorderen door coöperatief leren, zelfbewust en zelfstandig leren door weektaken en aandacht voor reflectie

De Bijenkorf

Profiel / specialisme in huis

 • Vanuit klassikale situatie werken op niveau
 • Themagerichte wereldoriëntatie
 • Groep doorbrekende circuits (lezen, expressie)

Expertise / kennis in huis

 • Sova training
 • Rots en water
 • Taal-lees specialist (dyslexie)
 • Rekenspecialist
  • Toptalentcoach voor begeleiden meer begaafden

Ontwikkelingsrichting school

 • Opbrengstgericht werken
 • Ontwikkelen vaardigheden (zelfstandigheid, samenwerken, creativiteit, informatieverwerking)
 • Podiumkunsten

School kenmerken

 • 165 leerlingen verdeeld over 7 groepen
 • 16 personeelsleden (12 vrouwen en 4 mannen)
 • Veilig pedagogisch klimaat

De Plantage

Profiel / specialisme in huis

 • TopTalent coaches
 • Dalton experts
 • Sport- en spel specialist

Expertise / kennis in huis

 • Zelfstandigheidsontwikkeling, samenwerking en cooperatie
 • Onderwijs aan dyslectische kinderen
 • Brede ontwikkeling van kinderen

Ontwikkelingsrichting school

 • Handelings Gericht Werken
 • Opbrengst Gericht Werken
 • Techniekonderwijs
 • Onderwijs aan begaafde leerlingen
 • Daltononderwijs

School kenmerken

 • Ruim 520 leerlingen
 • Gecertificeerde Daltonschool
 • Veilig sociaal klimaat
 • Zelfstandigheid leerlingen
 • Sterke ouderbetrokkenheid
 • Nieuwe leermethodes

Klavertje Vier

Profiel / specialisme in huis

 • Klavertje Vier focust zich op sterk taal- en rekenonderwijs voor alle leerlingen.
 • Binnen school is voltijds hoogbegaafdenonderwijs mogelijk.
 • Uitdaging op niveau staat centraal bij alle leerlingen.

Expertise / kennis in huis

 • Kennis en ervaring op gebied van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Expertise op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen
 • Expertise op het gebied van beelddenken
 • Stichtingbreed: SoVa-Coach voor sociale vaardigheden en leerlingen die op Sociaal-emotioneel gebied ondersteuning hebben.
 • Stichtingbreed: TaalKanjerKlas voor leerlingen met Taal Ontwikkelings stoornis (TOS)

Ontwikkelingsrichting school

 • Opbrengstgericht werken
 • Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Plusonderwijs
 • Onderzoekend leren

School kenmerken

 • 180 leerlingen
 • 15 personeelsleden
 • Ochtend- en middaggroepen vanwege regulier en Piramide onderwijs

Ridderspoor

Profiel / specialisme in huis

 • TaalKanjerKlas voor leerlingen met Taal Ontwikkelings stoornis (TOS)
 • SoVa-Coach voor sociale vaardigheden en leerlingen die op Sociaal-emotioneel gebied ondersteuning hebben
 • Kennis en ervaring met leerling met downsyndroom

Expertise / kennis in huis

 • Expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid
 • Expertise op het gebied van dyslexie
 • Taal / lees expert

Ontwikkelingsrichting school

 • Groepsdoorbroken lesgeven
 • Didactische vaardigheden
 • Theater, muziek, dans en sport
 • Opbrengstgericht werken
 • Leren door onderzoek

School kenmerken

 • Ruim 270 leerlingen
 • 23 personeelsleden
 • Thematisch en betekenisvol leren op verschillende niveaus
 • Inzet van coöperatieve werkvormen