Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Daartoe ontvangt zij regelmatig rapportages van het bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur/bestuurder. Daarnaast heeft zij een maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met de GMR en een maal per jaar in een klein comité.

De Raad van Toezicht zoekt naar differentiatie binnen haar leden en heeft een profiel opgesteld waaraan een lid moet voldoen.

Leden Raad van Toezicht

Wouter Smit

Voorzitter

Arian Steenbruggen

Lid

Rob Klerkx

Lid

Joke Kiewiet

Lid

Karen Kooi

Lid