Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Daartoe ontvangt zij regelmatig rapportages van het bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur/bestuurder. Daarnaast heeft zij een maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met de GMR en een maal per jaar in een klein comité.

De Raad van Toezicht zoekt naar differentiatie binnen haar leden en heeft een profiel opgesteld waaraan een lid moet voldoen. Sinds schooljaar 2018-2019 maken Nora de Jeu en Co Huisman deel uit van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt met de volgende portefeuilles:

  • identiteit en strategie (allen)
  • onderwijskwaliteit (Joke Kiewiet en Co Huisman)
  • passend en inclusief onderwijs (Wouter Smit en Co Huisman)
  • financiën & control (Rob Klerkx en Nora de Jeu)
  • organisatie & bedrijfsvoering (Nora de Jeu en Joke Kiewiet)
  • personeel & professionalisering (Nora de Jeu en Joke Kiewiet)
  • fusie & huisvesting (Co Huisman en Rob Klerkx)
  • profilering & ondernemerschap ( Co Huisman en Rob Klerkx)
  • werkgeverschap & gremia (Wouter Smit en Joke Kiewiet)
  • juridische & externe relaties (inhuur indien nodig)

Leden Raad van Toezicht

Wouter Smit

Voorzitter

Co Huisman

Lid

Rob Klerkx

Lid

Joke Kiewiet

Lid

Nora de Jeu

Lid