Directeurenoverleg

Uitgangspunt in het werken voor de directeuren is dat zij in eerste instantie eindverantwoordelijk zijn voor de eigen school. Daarnaast wordt de kennis en expertise gedeeld met elkaar en wordt gezocht naar efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Om de week komen de directeuren van de scholen bijeen voor een overleg met de directeur/bestuurder en de stafmedewerker financiën. Hierbij is eens in de vier weken een thema-overleg, waarbij er meer tijd wordt uitgetrokken voor een op dat moment belangrijk item. Te denken valt hierbij aan de kwaliteit van onderwijs, professionalisering, maar ook de begroting en de formatie.