Vakantierooster

Het vakantierooster wordt in een regionaal overleg gemaakt en vastgesteld door de schoolbesturen. Aan het maken van een rooster gaat een urenberekening vooraf. De kinderen in groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 moeten een minimaal aantal lesuren draaien, of van groep 1 t/m 8 een totaal gemiddeld aantal uur. Over het algemeen bepalen de uren voor de bovenbouw, of het totaal gemiddelde, de ruimte voor vakantie of extra vrije dagen.
Door andere schooltijden te hanteren (bijvoorbeeld op woensdag tot 12.30 uur naar school, ipv 12.15 uur) kan er meer ruimte voor vakantie/extra vrije dagen ontstaan. Daardoor zijn er verschillen in het aantal vrije dagen dat scholen in en buiten Houten hebben.
Het openbaar onderwijs Houten vindt het belangrijk dat de leerkrachten/scholen zich blijven ontwikkelen, verbeteren en aanpassen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de studiedagen op school. Alle leerkrachten zijn dan aanwezig om te werken aan de ontwikkeling van de school. Eenmaal per jaar is er een studiedag voor al het personeel van het openbaar onderwijs Houten. Deze dag is altijd gekoppeld aan een thema. Het personeel krijgt dan de kans om via workshops kennis en vaardigheden te vergroten en collega’s van de andere scholen te leren kennen. Op 20 maart 2019 is deze OOH studiedag gepland.

We zijn weer op maandag 27 augustus. De laatste schooldag is 19 juli 2019.

Vakantie 2018-2019   Eerste dag   Laatste dag
Herfstvakantie Zaterdag 20-10-2018 Zondag 28-10-2018
Kerstvakantie Zaterdag 22-12-2018 Zondag 06-01-2019
Voorjaar (krokus) vakantie Zaterdag 23-02-2019 Zondag 03-03-2019
Pasen Vrijdag 19-04-2019
Koningsdag In mei vakantie
Mei (tulp) vakantie Zaterdag 20-04-2019 Zondag 05-05-2019
Hemelvaart Donderdag 30-05-2019 Zondag 02-06-2019
Pinksteren Maandag 10-06-2019
Zomervakantie Zaterdag 20-07-2019 Zondag 01-09-2019

De studiedagen zijn schoolspecifiek en worden via hun eigen website gecommuniceerd.