Personeel

Scholingsgids 2018-2019
Ook dit schooljaar heeft de stichting een eigen scholingsaanbod. Dit is ondergebracht bij OinO. OOH heeft een eigen inlog en een op maat gemaakt aanbod. Tevens bevat het aanbod is e-learning en blended learning. Binnenkort staat het scholingsaanbod voor het hele schooljaar op de site van OinO.

Klokkenluidersregeling

In juni 2017 heeft OOH een klokkenluidersregeling in overleg met de GMR vastgesteld. Deze regeling is hier te vinden.

Administratiekantoor
Qualiant verzorgt voor ons de personele en financiële administratie. Om bij je eigen omgeving te komen voor je salarisspecificatie of bijvoorbeeld het wijzigen van je adres, kun je kijken op Mijn Qualiant. Voor een handleiding hoe deze omgeving werkt, kun je hier klikken.

ABP
MijnABP geeft inzicht in het toekomstig pensioeninkomen. Het is een persoonlijk digitaal dossier dat   een helder beeld geeft van je pensioen. Je ziet wat je inkomen in nettobedragen is in verschillende situaties.

  • Hoeveel krijg ik straks als ik stop met werken?
  • Is het pensioen voor mijn nabestaanden goed geregeld als ik kom te overlijden?
  • Wat is mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt wordt?

OOH

OOH kent een bewegingsprogramma voor het personeel. Onder deze link is het nieuwe programma voor 2018-2019 terug te vinden.

Functiedifferentiatie

CAO PO 2018-2019 en functiedifferentiatie

Sinds juli 2018 is de cao PO 2018-2019 officieel van kracht. Klik hier voor tekst van de cao PO 2018-2019. Hiermee is de eis van de percentages voor de functiemix komen te vervallen. Inmiddels is er een overzicht van de competenties vastgesteld voor de schalen L10, L11 en L12.

OOH biedt leerkrachten in de schaal L10 twee per jaar (januari en september) de mogelijkheid om te solliciteren naar een L11 functie. Heb je hier interesse in, dan kun je naar de voorwaarden informeren bij je eigen directeur.

Formulieren

Belastingdienst
Voor het downloaden van het formulier loonheffingen, klik hier.

Declaraties indienen
Het is vanaf heden de bedoeling om via je eigen inlog bij Qualiant je declaraties in te dienen en het aantal kilometers en dagen woon-werkverkeer op te geven.  Daarnaast kun je zelf je adreswijziging doorgeven.

Verder is het aan het einde van het kalenderjaar mogelijk om gebruik te maken van de fiscale uitruil bij je eindejaarsuitkering. De uiterste datum van indienen is 30 november!

Fietsregeling 
fietsregeling vanaf 2015
formulier onbelaste fietsvergoeding