Bewerkersovereenkomst

Wat mag en moet je als school bij het verwerken van persoonsgegevens? Het gebruik van persoonsgegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet noemt alle vormen van gebruik van persoonlijke informatie ‘verwerken’. Scholen mogen persoonsgegevens op allerlei manieren verwerken, maar moeten daarbij wel rekening houden met de wetgeving. Als school mag je op grond van de wet bijvoorbeeld gegevens verzamelen en gebruiken als die nodig zijn voor het geven van onderwijs. Hiervoor hoef je geen toestemming te vragen. Maar je mag alleen die gegevens verwerken die nodig zijn om je doel te bereiken. Dit heet ‘dataminimalisatie’.

Zie voor vervolg en meer informatie hieronder

OOH en bewerkersovereenkomst

Model+Bewerkersovereenkomst+2.0

Deelnemers bewerkersovereenkomst

© Openbaar Onderwijs Houten
Edited & installed by Abos ICT®