Nieuws

Met ingang van het nieuwe schooljaar nemen twee directeuren afscheid van OOH. De directeur-bestuurder en de twee directeuren van de overige scholen zijn op zoek naar nieuwe versterking van hun team. Op dit moment is de selectieprocedure gesloten. Binnenkort hopen we de nieuwe directeuren aan u voor te kunnen stellen.

LET OP: Sinds donderdag 18 januari 2018 is OOH verhuisd van De Haag 2-1 naar De Bouw 85. Op de derde etage is daar een mooie werkplek gecreëerd.

Op 1 oktober 2016 telden de OOH-scholen samen 1287 leerlingen tegenover 1285 in 2015. Op 1 oktober 2017 is het aantal leerlingen 1282. Een mooi resultaat in een gemeente waar sprake is van een krimp in leerlingaantallen.

In maart 2017 bezocht de Inspectie in het kader van het Nieuwe Toezicht het Openbaar Onderwijs Houten. De bevindingen zijn verwerkt in het rapport, die u via deze link kunt bekijken. OOH is trots op dit mooie rapport!

Ook OOH merkt dat er een tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs is ontstaan. Kent u invallers of vervangers of bent u het zelf, neem contact met ons op!