Nieuws

Bestuur, directeuren en veel medewerkers van OOH scharen zich achter het manifest van PO in actie. Deze actie is gericht op een eerlijk salaris voor leerkrachten, minder werkdruk. Meer weten? Kijk op PO in actie

Op maandag 6 maart bezoekt de Inspectie het bestuur van OOH in het kader van bestuursgericht toezicht. Op 14 maart volgt een gesprek met een afvaardiging van de GMR en de RvT. Op dinsdag 21 maart en donderdag 23 maart worden respectievelijk obs De Brug en De Bijenkorf bezocht worden. Alle bevindingen worden verwerkt in een bestuursverslag dat eind april beschikbaar zal zijn.

Op woensdag 22 maart is de OOH studiedag. Dit jaar is het thema ICT. Alle kinderen van de OOH scholen zijn op deze dag vrij.

Ook OOH merkt dat er een tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs is ontstaan. Kent u invallers of vervangers of bent u het zelf, neem contact met ons op!

Op 1 oktober 2016 tellen de OOH-scholen samen 1287 leerlingen tegenover vorig jaar 1285. Een mooi resultaat in een gemeente waar sprake is van een krimp in leerlingaantallen.

© Openbaar Onderwijs Houten
Edited & installed by Abos ICT®